دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان


الف - مشخصات کلی:

نام:
زهره عبدى دانشپور

نشاني محل كار:
دانشگاه شهيد بهشتى، اوين، تهران

آدرس پست الكترونيكي:

z_danesh@sbu.ac.ir


ب - مرتبه و پاية دانشگاهي:

رتبه

استاد (تمام)

پايه

29


پ - درجات علمي و سوابق تحصيلي:

درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

موسسه آموزشی / دانشگاه:

كشور

سال دريافت

به فارسی

به انگلیسی

به فارسی

به انگلیسی

دیپلم دبیرستان

ریاضی

Mathematics

دبیرستان نوربخش

Noorbakhsh High-school

ایران

1346

فوق ليسانس

MArch

معمارى

Architecture

دانشگاه تهران، دانشکدۀ هنرهای زیبا

Tehran University, The Faculty of Fine Arts 

ايران

1354

دكترا
PhD

برنامه ريزى شهري و منطقه اى

Urban & Regional Planning

دانشگاه ليورپول، دانشکده مطالعات اجتماعی و محیطی، دپارتمان برنامه ريزى شهري و منطقه اى

The University of Liverpool (GB), The Faculty of Social & Environmental Studies, The Department of Urban & Regional Planning

بریتانیا

1983

=

1362

ت - تقدیرنامه ها و جوایز علمی


تقدیرنامه ها و جوایز علمی.pdf


ث - عنوان رسالۀ دکترا:

عنوان به فارسی

عنوان به انگلیسی

برنامه‌ریزی خدمات آموزشی در شهرهای جدید

The Planning of Educational Facilities in New Towns