دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

سوابق تحصيلي:

درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

موسسه آموزشی / دانشگاه:

كشور

سال دريافت

به فارسی

به انگلیسی

به فارسی

به انگلیسی

دیپلم دبیرستان

ریاضی

Mathematics

دبیرستان نوربخش

Noorbakhsh Highschool

ایران

1346

فوق ليسانس

معمارى

Architecture

دانشگاه تهران، دانشکدۀ هنرهای زیبا

Tehran University, The Fine Arts Faculty

ايران

1354

دكترا
PhD

برنامه ريزى شهري و منطقه اى

Urban & Regional Planning

دانشگاه ليورپول، دانشکده مطالعات اجتماعی و محیطی، دپارتمان برنامه ريزى شهري و منطقه اى

The University of Liverpool (GB), The Faculty of Social & Environmental Studies, The Department of Urban & Regional Planning

بریتانیا

1983