دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

1- خلاصه کتاب درامدی بر نظریه های برنامه ریزی

Abstract of the book-English.pdf

Abstract of the book-Farsi.pdf
 

2- خلاصه کتاب نابرابرى فضايى و جابجايى (جمعيت) در منطقۀ شهرى تهران

Abstract-Spatial Inequality and Dislocation in Tehran's Urban Region-Z.A.Daneshpour.pdf
3- کتاب مناسب سازي محيط شهري براي حركت افراد معلول

Short description of the Disability book-Z.A.Daneshpour.pdf


4- فهرست كتاب هاي تأليف شده

 

عنوان كتاب

نام ناشر

تاريخ نشر

محل نشر

1

مناسب سازي محيط شهري براي حركت افراد معلول

انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1385

تهران،

ايران

2

درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري (چاپ نخست)

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

1387

تهران،

ايران

3

درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري (چاپ دوم)

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

1390

تهران،

ايران

4

Cities in City Regions-Governing the Diversity, Chapter one, section one: Spatial Inequality and Dislocation in Tehran’s Urban Region

University of Warsaw Publications

2007

Warsaw Poland

5- فهرست مقاله به فارسی و انگلیسی