دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان  ا- عضویت در مراکز علمی و پژوهشی 

1- جامعۀ پژوهش شهری اروپایی        European Urban Research Association - EURA 

 

2- جوایز علمی 
(دستاوردها و افتخارات)

 

ردیف

عنوان جایزه/ مقام

نام اثر

ناشر / کنفرانس / مکان انجام

سال

1

رتبۀ سوم در گروه علمی تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی چهارمین جشنوارۀ بین المللی فارابی

پژوهش، مقاله و کتاب "درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري"

چهارمین جشنوارۀ بین المللی فارابی

1389

2

تقدیرنامۀ دبیرکل یونسکو در ایران

پژوهش، مقاله و کتاب "درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري"

چهارمین جشنوارۀ بین المللی فارابی

1389

3

تقدیرنامۀ بنیاد ملی نخبگان

پژوهش، مقاله و کتاب "درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري"

چهارمین جشنوارۀ بین المللی فارابی

1389

4

شهرساز برتر در حوزۀ نظری در بزرگداشت "روز جهانی برنامه ریزی شهری" (17 آبان ماه 1389 خورشیدی)

تمامی فعالیت های تخصصی

جامعۀ مهندسان شهرساز ایران

1389

5

کتاب سال در هفدهمین دوره کتاب سال کشور

کتاب "درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري چاپ اول

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

1388

6

کتاب فصل در هشتمین دوره کتاب فصل کشور

کتاب "درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري"، چاپ اول

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

1387

7

کتاب سال دانشگاهی سال 1387 در هژدهمین دوره کتاب سال دانشگاهی کشور

کتاب "درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي- با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري"، چاپ اول

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

1388

8

اثر برگزیده در دومین جشنوارۀ مهندسی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی

مقاله ارائه شده با عنوان "برنامه ريزي فضايي مسكن- اشاره به مورد تهران"

دومين جشنوارۀ مهندسي ساختمان - مسكن بهينه، وزارت مسكن و شهرسازي- معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

1378

9

پژوهشگر برتر دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1386

مجموعه فعالیت های پژوهشی در طول سال

معاونت پژوهشی دانشگاه شهيد بهشتي

1387

10

تقدیرنامه از سوی ریاست دانشکده علوم توانبخشی برای مقالۀ ارائه شده

بررسي و تحليل عوامل بازدارنده و محدود كنندة حركت افراد معلول در محيط هاي شهري

کنگره توانبخشی و جامعه، دانشكده علوم بهزیستی و توانبخشي

1372

11

برنده دوم آرم بانک فرهنگیان ایران

طراحی آرم

بانک فرهنگیان ایران

1356