دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان


1- فهرست و جلد جزوه های درس "اصول پایه و تجارب تجدیدحیات شهری" این استاد

جلد جزوه های درس تجدیدحیات شهری.pdf

2- منابع درس تجدیدحیات شهری، 1384

منابع درس تجدیدحیات شهری-1384.pdf


3- برنامه ترم درس تجدیدحیات شهری، 13844- فهرست پايان‌نامه‌هاي دانشجويان كارشناسي‌ارشد رشته برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي مرتبط با موضوع "نوگردانی شهری" و "تجدیدحیات شهری"
فهرست پایان نامه های مرتبط با تجدیدحیات شهری.pdf

الف - پايان‌نامه‌هاي دفاع شده:

 1. كلانتري، حسين (1375) برنامه‌ريزي مرمت ناحيه تاريخي شهرها، استادراهنما دكتر دانشپور، گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 2. جوادی، اردشیر (1377). بررسی امکان پذیری توسعه فضایی مسکن در نواحی مرکزی شهرها- نمونه موردی تبریز، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 3. علیزاده، فیروز، (1377). بهینه سازی نواحی فرسوده شهری- نمونه موردی محله تکیه رضاقلی خان در شهر تهران، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 4. ضياءخواه، سيما (1380) بكارگيري رهيافت تجديد حيات شهري، استاد راهنما دكتر دانشپور، گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 5. عزتي، محمد، (1381) برنامه‌ريزي ناحيه مركزي شهرها با تأكيد بر حفاظت ارزش‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي و تاريخي، استادراهنما دكتر دانشپور، گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 6. فرخ نیا، مینا (1383). بکارگیری رهیافت تجدیدحیات شهری با در نظر گرفتن هزینه ها و منافع- نمونه موردی محله سیروس در شهر تهران، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 7. نامداری، یزدان (1384). بکارگیری رهیافت تجدیدحیات شهری در نواحی دچار اُفت شهری - نمونه موردی محله سردزک، شهر شیراز، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 8. حسینی، علی (1385). تجدیدحیات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در یک خُرد-محلۀ شهری - نمونه موردی محله عودلاجان در شهر تهران، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 9. پریزادی، طاهر (1386). بکارگیری رهیافت تجدیدحیات شهری در نواحی مرکزی و تاریخی دچار اُفت شهری - نمونه موردی ناحیه مرکزی و تاریخی شهر قزوین، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.

10. متقی، طاهره (1387). بکارگیری رهیافت تجدیدحیات شهری در نواحی تاریخی دچار اُفت شهری با تاکید بر حفظ ارزش های تاریخی - نمونه موردی تپه هگمتانه شهر همدان، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.

11. روشنی، پریسا (1388). برنامه‌ریزی راهبردی یکپارچة "تجدیدحیات شهری" و "کاهش آسیب پذیری شهری" )در مواجه با زلزله ( ، نمونة موردی منطقه 17 شهر تهران، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.

12. جلیلی صدرآباد، سمیه (1389). استفاده از سازوکار برنامه‌ریزی در جلوگیری از پدیدۀ دولتمندانه گری، نمونه موردی منطقه 6 شهر تهران، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.

13. دودانگه، مریم (1390). استفاده از مشارکت مردمی برای ارتقاءکیفیت زندگی در نواحی فرسوده و فقیرنشین شهری، نمونه موردی یکی از نواحی خُرد شهر تهران، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.

ب - پايان‌نامه‌هاي جاری:

 1. زکیه اکبری ارمکی (1391).استفاده از سازوکار تجدیدحیات شهری برای مقابله با فقر در شهر ها، نمونه موردی: یکی از مناطق شهر تهران، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.
 2. نشمین ایزدی (1391).بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری فرهنگ-سو، منطقه 6 شهر تهران بعنوان نمونه موردی، استادراهنما دكتر دانشپور،گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيدبهشتي.